• Triển khai nhiều giải pháp kích thích tổng cầu nền kinh tế

    10/07/2020 10:00

    (BĐT) - Cần điều hành chủ động, linh hoạt hơn nữa các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ để đạt 2 mục tiêu: kích thích tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và đời sống; giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, duy trì niềm tin chỉ đạo điều hành.

chuyên đề

Kết nối đầu tư