#Khu đô thị Tiến Hưng III
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bình Phước chấp thuận nhà đầu tư Khu đô thị Tiến Hưng III

(BĐT) - UBND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định chấp thuận Công ty CP Đầu tư Phát triển Ninh Phong (trụ sở tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) là nhà đầu tư Dự án Khu đô thị Tiến Hưng III. Dự án có tổng vốn đầu tư 721,853 tỷ đồng, trong đó vốn tự có của nhà đầu tư là 160 tỷ đồng, vốn huy động là 561,853 tỷ đồng.