• Đấu giá không thành 4 thửa đất gần 500 tỷ đồng tại Quảng Nam

    28/09/2020 08:00

    (BĐT) - Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam, cuộc đấu giá quyền sử dụng đất của 4 thửa đất số lô A1, B5, B6, B56, Khu đô thị mới Phước Trạch - Phước Hải, phường Cửa Đại, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam không thành công do không có người tham gia đấu giá.

chuyên đề

Kết nối đầu tư