• Tiếp tục bán đấu giá Dự án Làng BIDV tại Khu đô thị mới CIENCO 5

    08/09/2020 08:00

    (BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn vừa thông báo bán đấu giá Dự án Xây dựng và kinh doanh làng BIDV tại Khu đô thị mới CIENCO 5; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mê Linh, Hà Nội ủy quyền.

chuyên đề

Kết nối đầu tư