• Bình Thuận bán đấu giá thành công 61 lô đất Khu dân cư Ruộng Dinh

    10/06/2021 15:22

    (BĐT) - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hàm Thuận Bắc. Theo đó, 61 lô đất thuộc Khu dân cư Ruộng Dinh, thị trấn Ma Lâm đã được bán đấu giá thành công, vượt giá khởi điểm gần 12 tỷ đồng.
  • Bình Thuận bán đấu giá 62 lô đất Khu dân cư Ruộng Dinh

    24/03/2021 08:00

    (BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận vừa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng các lô đất ở còn lại tại Khu dân cư Ruộng Dinh, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, 62 lô đất với tổng diện tích 13.745,75 m2 sẽ được bán đấu giá theo từng lô với tổng giá khởi điểm 55,050 tỷ đồng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư