#Khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bắc Giang: Lựa chọn nhà đầu tư dự án khu dân cư hơn 90 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu số 2 Khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức 1 giai đoạn, 2 túi hồ sơ.

Kết nối đầu tư