• Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện (Hải Phòng)

    22/10/2021 21:57

    (BĐT) - Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp để quyết định theo thẩm quyền đối với việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết khu bến cảng Lạch Huyện thuộc cảng biển Hải Phòng giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

chuyên đề

Kết nối đầu tư