• Quý I/2021, Khang Điền báo lãi đạt 206,7 tỷ đồng

    05/05/2021 09:15

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu đạt 836,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 206,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 19,3% và 33,5% so với cùng kỳ năm trước.
  • 6 tháng đầu Khang Điền hoàn thành 29,49% kế hoạch năm

    21/08/2018 09:00

    (BĐT) - Theo báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét 6 tháng đầu 2018 vừa công bố, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH) chỉ đạt 930,52 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư