#Khai mạc Quốc hội
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo

Xác định phương hướng, giải pháp thúc đẩy phát triển KT-XH bền vững

(BĐT) - Do tác động tiêu cực của đại dịch Covid 19, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, bão, lũ, nên một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ không đạt được. Vì vậy, đòi hỏi các vị đại biểu Quốc hội phát huy cao độ năng lực, trí tuệ... xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn, nâng cao đời sống của người dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội…