#kết nối hạ tầng
Ảnh Internet

Tập trung nguồn lực đầu tư công cho liên kết vùng ĐBSCL

(BĐT) - Mặc dù có nhiều lợi thế phát triển năng lượng sạch, nuôi trồng và chế biến nông - thủy - hải sản…, nhưng kết quả thu hút đầu tư vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến nay vẫn còn thấp, do hạn chế về kết nối hạ tầng, chi phí logistics cao…, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến cho rằng, cần cú hích toàn diện từ chính sách hỗ trợ để khắc phục những bất cập này, phát triển ĐBSCL cũng chính là góp phần phát triển chung của đất nước.