• Gói thầu giao thông 442 tỷ đồng tại Yên Bái: Vì sao 4 lần đánh giá lại HSDT?

    23/05/2022 14:00

    (BĐT) - Hơn 7 tháng kể từ thời điểm mở thầu, mới đây Ban Quản lý dự án 2 (BQLDA2 - Bên mời thầu) thuộc Bộ Giao thông vận tải đã công bố trao hợp đồng Gói thầu XL-09 thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc. Gói thầu quy tụ 4 nhà thầu xây lắp giao thông quen thuộc, trong đó, Liên danh chiếm ưu thế về giá được trao thầu sau 4 lần đánh giá lại hồ sơ dự thầu (HSDT).

chuyên đề

Kết nối đầu tư