• Công nghiệp In - Bao bì Liksin lãi ròng 67,8 tỷ đồng nửa đầu năm 2021

    18/08/2021 07:00

    (BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp In - Bao bì Liksin vừa công bố báo cáo tài chính quý II năm 2021 với kết quả doanh thu bán hàng đạt 373,5 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp bán hàng cũng tăng tương ứng, đạt 69,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 10 tỷ đồng, gấp 4,4 lần cùng kỳ năm 2020 giúp Liksin lãi ròng 35,1 tỷ đồng trong quý II/2021, tăng trưởng 65,5%.

chuyên đề

Kết nối đầu tư