• IST chia cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 20%

    09/07/2021 17:23

    (BĐT) - Ngày 19/7, Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (mã chứng khoán: IST) sẽ chốt danh sách trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 10/8.

chuyên đề

Kết nối đầu tư