#Hợp đồng nguyên tắc
“Độ mở” và sự linh hoạt trong các quy định mới về đấu thầu, đặc biệt là bước làm rõ HSDT tạo nhiều cơ hội cho nhà thầu, tránh việc bỏ sót nhà thầu thực sự có năng lực. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quyền làm rõ hồ sơ dự thầu vẫn bị “khước từ”

(BĐT) - “Độ mở” và sự linh hoạt trong các quy định mới về đấu thầu, đặc biệt là bước làm rõ hồ sơ dự thầu (HSDT) tạo nhiều cơ hội cho nhà thầu, tránh việc bỏ sót nhà thầu thực sự có năng lực. Tuy nhiên, bên cạnh những chủ đầu tư/bên mời thầu tuân thủ quy định, đâu đó vẫn xuất hiện những cuộc thầu chưa thực sự cạnh tranh, bình đẳng, làm phát sinh nhiều kiến nghị.