#hoàn thuế VAT
Thuduc House bị Cục Thuế TP.HCM ban hành 2 quyết định hu hồi thuế GTGT đã hoàn và tiền phạt chậm nộp hơn 396 tỷ đồng. Ảnh: Internet

Cục thuế TP.HCM: Thu hồi tiền hoàn thuế GTGT của Thuduc House là đúng pháp luật

(BĐT) -  Phản hồi về Quyết định của Tòa án nhân dân TP.HCM về việc tạm đình chỉ thi hành quyết định thu hồi tiền hoàn thuế của Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (ThuducHouse), Cục Thuế TP.HCM khẳng định trường hợp Tòa án TP.HCM không hủy bỏ các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dẫn đến doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế cho ngân sách nhà nước thì trách nhiệm thuộc về Tòa án nhân dân TP.HCM.