• Đồng Nai: 1.018 tỷ đồng mua vật tư, hóa chất phòng chống Covid-19

    22/07/2021 07:00

    (BĐT) - Sở Y tế Đồng Nai đang lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu thuộc kế hoạch mua vật tư y tế, hóa chất thuốc thử, chất hiệu chuẩn in vitro phòng chống dịch Covid-19 và bổ sung (lần 2) sử dụng tại các cở sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021, với tổng dự toán 1.018,195 tỷ đồng.
  • Nhà thầu nhỏ có cơ hội cung ứng vật tư phòng chống dịch

    25/02/2021 14:00

    (BĐT) - Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, kể từ thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đến nay, số lượng gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế tăng đột biến. Đây cũng là cơ hội để các nhà thầu nhỏ có cơ hội tiếp cận môi trường đấu thầu chuyên nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư