• Ngày 15/6 sẽ đóng cửa xả đáy còn lại tại hồ Tuyên Quang

    15/06/2022 09:41

    Ngày 14/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai ban hành Công điện số 06/CĐ-TW gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam về việc đóng cửa xả đáy còn lại tại hồ Tuyên Quang.

chuyên đề

Kết nối đầu tư