HEC

  • SCIC muốn bán toàn bộ 49% vốn sở hữu tại HEC

    08/12/2021 08:40

    (BĐT) - Vào ngày 30/12 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ tổ chức bán đấu giá lô 2,156 triệu cổ phần Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (viết tắt: HEC) với giá khởi điểm hơn 86,88 tỷ đồng. Lô cổ phần này tương đương 49% vốn điều lệ của HEC.

chuyên đề

Kết nối đầu tư