• HEC Corp có gì hấp dẫn nhà đầu tư?

    20/01/2020 09:00

    (BĐT) - Theo thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), 1 nhà đầu tư cá nhân đã chi ra tới 185 tỷ đồng để sở hữu 49% cổ phần Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam (HEC Corp) trong phiên đấu giá hôm 14/1. Mức giá đấu giá thành công là 86.100 đồng/CP, gấp 8,6 lần mệnh giá, cho thấy mức độ quan tâm của giới nhà đầu tư đối với HEC Corp. Vậy sức hút của doanh nghiệp này đến từ đâu?

chuyên đề

Kết nối đầu tư