#hành khách
Ảnh Internet

TP.HCM sẽ đẩy mạnh công tác đấu thầu xe bus có trợ giá

(BĐT) - Sở GTVT TP.HCM cho biết, năm 2016, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở là sẽ nỗ lực nâng số người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng đạt 600 triệu lượt hành khách; cải thiện chất lượng phục vụ vận tải hành khách công cộng.