#hãng dược phẩm lớn nhất thế giới
[Infographic] Những hãng dược phẩm lớn nhất thế giới

[Infographic] Những hãng dược phẩm lớn nhất thế giới INFOGRAPHIC

(BĐT) - Một số công ty dược phẩm lớn trên thế giới đang đóng vai trò trung tâm trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Không có gì ngạc nhiên khi đại dịch này đã tác động mạnh đến nhiều doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe. Trên thực tế, chỉ riêng trong năm 2020, 50 công ty dược phẩm hàng đầu đã tạo ra mức doanh thu khổng lồ 851 tỷ USD.