• Đề xuất không phải đấu giá quyền sử dụng đất “vàng” khi đầu tư xây tổ hợp thể thao Hàng Đẫy

    11/10/2018 12:02

    (BĐT) - Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, UBND TP.Hà Nội cho biết, Thành phố muốn đầu tư xây dựng sân vận động Hàng Đẫy trở thành tố hợp thể thao mà không gây áp lực lên ngân sách nhà nước. Do đó, TP.Hà Nội đề xuất được đầu tư Dự án theo hình thức xã hội hóa, cơ chế triển khai dự án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các khu đất “vàng” theo thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Luật Đầu tư mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

chuyên đề

Kết nối đầu tư