#GVR
GVR chi 2.400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

GVR chi 2.400 tỷ đồng trả cổ tức năm 2020

(BĐT) - Ngày 14/10 tới, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã chứng khoán: GVR - sàn HOSE) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 28/10.

Kết nối đầu tư