Gói thầu số 2 Mua sắm máy móc, thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa đối với khối lớp 4, 5 và khối lớp 8, 9

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Hàng hóa

Dự án Mua sắm máy móc, thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa đối với khối lớp 4, 5 và khối lớp 8, 9 của các trường học thuộc thành phố

Bên mời thầu: Công ty TNHH VT Hồng Phát

Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận)

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Tại Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật Chương III, HSMT yêu cầu:

Nhà thầu cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật đáp ứng theo yêu cầu đối với các hàng hóa có yêu cầu kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn ISO, TCVN…, chứng nhận đối với nhà sản xuất (hãng sản xuất).

Nhà thầu phải cam kết sẵn sàng cung cấp bản gốc hoặc thông tin công khai các tài liệu của nhà sản xuất xác nhận các thông tin liên quan sản phẩm do nhà thầu kê khai dự thầu.

Đối với thiết bị điện tử phải có Catalogue xác nhận của nhà sản xuất, văn bản cam kết sản phẩm chính hãng của nhà sản xuất hoặc tài liệu kỹ thuật tương đương có xác nhận của nhà sản xuất.

Tại Bảng số 01 Yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa Chương V, HSMT yêu cầu:

Sắt mạ kẽm theo ASTM 123/123M, đạt kết quả theo ASTM A90/A90M: Khối lượng kẽm phủ trung bình 1 mặt 560g/m2 (kết quả thử nghiệm trên cấu kiện hàn).

Sơn đạt tiêu chuẩn ASTM D3359-17 (hoặc tương đương): Không bong tróc lớp sơn (có kết quả thử nghiệm trên cấu kiện hàn).

Sơn có khả năng chống ăn mòn cấp độ 5, có kết quả thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn ASTM B117-2019.

TCVN 6238-1:2008 (ISO 8124-1:2000, Amd.1:2007, Amd.2:2007), Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý.

TCVN 6238-3:2008 (ISO 8124-3:1997), Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Về tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, Nhà thầu cho rằng, các thiết bị trong Gói thầu là hàng hóa thông thường, thông dụng, sẵn có trên thị trường, có thể sản xuất hoặc thương mại để cung cấp, đã được tiêu chuẩn hóa và được bảo hành theo quy định của nhà sản xuất. Do đó, việc Bên mời thầu yêu cầu cung cấp các giấy tờ trên là vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 27 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Nhà thầu cho biết, Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT đã quy định cụ thể những nội dung không được phép đưa vào HSMT đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đó có: Yêu cầu về giấy chứng nhận ISO đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. Vì vậy, việc đưa các chứng chỉ ISO vào HSMT đối với thiết bị tối thiểu là không phù hợp. Bên cạnh đó, như Nhà thầu tìm hiểu, “ASTM” là viết tắt của “American Society for Testing and Materials” - Hiệp hội Vật liệu và Thử nghiệm Hoa Kỳ, một tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. Việc áp tiêu chuẩn này vào danh mục đồ dùng sinh hoạt, thiết bị phổ thông như cột, lưới, bảng, xà đơn, xà kép… thực sự không cần thiết. Cùng với đó, việc HSMT xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng chuẩn hóa đến từng vật liệu dùng để sản xuất sản phẩm và không đưa ra các tiêu chuẩn đánh giá mang tính tương đương là giới hạn nhà thầu.

Dẫn chiếu quy định của pháp luật, bình luận, phân tích của chuyên gia:

Theo chuyên gia đấu thầu, Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT đã chỉ rõ các hành vi hạn chế cạnh tranh, vi phạm khoản 2 Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trong đó có các hành vi như: yêu cầu catalogue, tài liệu kỹ thuật phải có xác nhận của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối ủy quyền của nhà sản xuất; yêu cầu nhân sự đối với mua sắm hàng hóa thông dụng, đơn giản; hay quy định các tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn yêu cầu của gói thầu... Với việc HSMT đã được chuẩn hóa, khi xây dựng HSMT, Chủ đầu tư, Bên mời thầu cần tuân thủ tuyệt đối, tránh đưa ra những tiêu chí đánh giá khắt khe, tùy tiện, làm giảm hiệu quả của hoạt động mua sắm công.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 24/01/2024, Bên mời thầu có văn bản trả lời như sau:

Đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Catalogue có xác nhận của nhà sản xuất (chỉ yêu cầu những hàng hóa không được phổ biển rộng rãi trên website của nhà sản xuất). Những hàng hóa được phổ biến rộng rãi trên website của nhà sản xuất thì không cần cung cấp Catalogue có xác nhận của nhà sản xuất, mà chỉ cần cung cấp Catalogue để Bên mời thầu đối chiếu, để miêu tả hàng hóa mà nhà thầu cung cấp và nhằm thể hiện rõ sản phẩm mà nhà thầu sẽ cung cấp nếu được lựa chọn trúng thầu. Khi Chủ đầu tư dùng kinh phí của Nhà nước để mua sắm thì không thể nào lựa chọn loại hàng hóa mà nhà thầu nêu chung chung không biết được hình ảnh cụ thể để đối chiếu so sánh. Hiện tại, việc đấu thầu qua mạng giống như thực hiện mua hàng qua mạng, người bán phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết miêu tả về sản phẩm và dịch vụ đang được cung cấp bởi nhà sản xuất. Khách hàng không thể đơn giản mua hàng hóa với lời giới thiệu suông, nếu không có hình ảnh giới thiệu thì khi hàng hóa giao thế nào thì buộc phải nhận thế ấy. Với lý do đó, việc “Cung cấp Catalogue có xác nhận của nhà sản xuất” sẽ làm căn cứ để đối chiếu khi đối chiếu tài liệu, ký hợp đồng nếu được lựa chọn trúng thầu. Và đây cũng là căn cứ để các cơ quan thanh tra, kiểm tra đối chiếu, so sánh sau này khi tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khi thực hiện Gói thầu. Còn về các tiêu chuẩn yêu cầu trong HSMT là hoàn toàn hợp lý để đánh giá hàng hóa đúng chất lượng, tiêu chuẩn và quy chuẩn, để chứng minh hàng hóa đạt được những yêu cầu vừa nêu thì các cơ quan chức năng đã ban hành các tiêu chuẩn trên cụ thể nêu trong HSMT. Ngoài ra, khi xây dựng HSMT các tiêu chuẩn này đã được thẩm định, phê duyệt từ đơn vị có chức năng và cấp có thẩm quyền. Vì những lý do trên, Bên mời thầu bắt buộc khi nhà thầu tham dự phải có đầy đủ hồ sơ để chứng minh, tránh trường hợp nhà thầu không đạt chất lượng thực hiện Gói thầu làm ảnh hưởng tới tiến độ Dự án.

Đối với yêu cầu về giấy chứng nhận ISO: Những yêu cầu về ISO là đối với nhà sản xuất. Nếu nhà thầu tham dự không phải là nhà sản xuất thì không yêu cầu giấy chứng nhận ISO này, mà nhà sản xuất phải cung cấp giấy chứng nhận ISO cho nhà thầu để nộp cùng HSDT.

Trong HSMT có tiêu chuẩn ASTM 123/123M, ASTM D3359-17, ASTM B117-2019.... Những tiêu chuẩn này đều được cơ quan trong nước có chức năng cấp phép, nên những mặt hàng yêu cầu về tiêu chuẩn trên đều có thể được sản xuất trong nước.

Qua rà soát Bên mời thầu không áp dụng một số tiêu chuẩn sau:

Đạt kết quả theo ASTM A90/A90M: Khối lượng kẽm phủ trung bình 1 mặt 560g/m2 (kết quả thử nghiệm trên cấu kiện hàn).

TCVN 6238-1 : 2008 (ISO 8124-1 : 2000, Amd.1 : 2007, Amd.2 : 2007), Phần 1: Các khía cạnh an toàn liên quan đến tính chất cơ lý;

TCVN 6238-3 : 2008 (ISO 8124-3 : 1997), Phần 3: Mức giới hạn xâm nhập của các độc tố;

Vật liệu nhôm đạt chứng nhận JIS H4100:2015 & JIS H 8602:2010 Sơn có khả năng chống ăn mòn cấp độ 5.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 24/01/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 21/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt điều chỉnh HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu đến ngày 02/02/2024.

Ngày 31/01/2024, Chủ đầu tư ban hành Văn bản số 23//QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt hủy thầu Gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo khoa đối với khối lớp 4, 5 và khối lớp 8, 9 của các trường học thuộc thành phố. Lý do hủy thầu: Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc.

Chuyên đề