#gói thầu mua trang thiết bị y tế
Quy định rõ hơn trong việc xác định hàng hóa tương tự sẽ tạo thuận lợi để đánh giá hợp đồng tương tự và tăng tính cạnh tranh cho gói thầu mua sắm hàng hóa. Ảnh: Tiên Giang

Gói thầu mua sắm hàng hóa: Đổi mới trong đánh giá năng lực, kinh nghiệm

(BĐT) - Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 1/8/2022 sẽ phân tách rõ tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm (NLKN) trong gói thầu mua sắm hàng hóa đối với 2 đối tượng nhà thầu là nhà thầu thương mại, đại lý phân phối và nhà thầu là nhà sản xuất. Cùng với đó, sẽ dùng mã phân loại hàng hóa của hải quan để xác định tính chất tương tự.