Gói thầu: Dịch vụ vệ sinh khu vực B tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2024 - 2026

0:00 / 0:00
0:00

Lĩnh vực: Phi tư vấn

Dự toán mua sắm Dịch vụ vệ sinh khu vực B tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 năm 2024 - 2026

Bên mời thầu: Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nội dung kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Tiêu chí HSMT:

Yêu cầu về ISO, tại tiêu chí đánh giá số 6 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT có đưa ra yêu cầu như sau: "Nhà thầu phải có Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 về quản lý chất lượng dịch vụ vệ sinh công nghiệp, Chứng nhận ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường, Chứng nhận ISO 45001 về hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp lĩnh vực cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp còn hiệu lực. Đính kèm file scan bản gốc hoặc bản chụp được chứng thực của cơ quan có thẩm quyền: Giấy chứng nhận ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (còn hiệu lực); Hợp đồng đào tạo và cấp chứng nhận ISO; tài liệu chứng minh đơn vị đào tạo, cấp chứng nhận có đủ điều kiện theo quy định".

Yêu cầu về chứng chỉ nhân sự chủ chốt, đối với nhân sự giám sát tại tiêu chí đánh giá số 11.1 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT có đưa ra yêu cầu như sau: "Số lượng: 04 người - Tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có 03 năm kinh nghiệm hoặc tham gia 02 hợp đồng đảm nhận vị trí giám sát trong lĩnh vực vệ sinh cho các cơ sở y tế. (Tài liệu cung cấp: Nhà thầu cung cấp Bằng cấp chứng chỉ chuyên môn; cung cấp giấy xác nhận từ cơ sở y tế hoặc có tên trong hợp đồng/ Biên bản nghiệm thu của đơn vị Y tế mà nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh thể hiện rõ kinh nghiệm của nhân sự). Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học quản lý chất lượng bệnh viện hoặc quản lý bệnh viện do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về thực hành 5S tại cơ sở y tế do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận hoặc thẻ) về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động - nhóm 2 còn hiệu lực do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận hoặc thẻ) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về Kỹ năng giao tiếp - Quy tắc ứng xử do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về Thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải y tế do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp".

Đối với nhân sự thực hiện công tác vệ sinh, tại tiêu chí đánh giá số 11.2 Mục 3 Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật thuộc Chương III của HSMT có đưa ra yêu cầu như sau: “Số lượng: 79 người. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận hoặc thẻ) huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhóm 3 còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp còn hiệu lực. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận hoặc thẻ) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về Kỹ năng giao tiếp - Quy tắc ứng xử do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp. Trong đó: Có ≥ 40 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về thực hành 5S tại cơ sở Y tế do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp; Có ≥ 30 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy còn hiệu lực; Có ≥ 30 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp; Có ≥ 30 nhân sự chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về thu gom và xử lý chất thải rắn, chất thải y tế do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp”.

Kiến nghị/đề nghị làm rõ của nhà thầu:

Ngày 09/3/2024,nhà thầu có văn bản kiến nghị HSMT đưa ra rất nhiều yêu cầu gây hạn chế sự tham gia của các nhà thầu. Cụ thể:

Đối với yêu cầu về ISO, nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra yêu cầu quá nhiều về chứng nhận ISO.

Đối với yêu cầu chứng chỉ của nhân sự chủ chốt, nhà thầu cho rằng, HSMT đưa ra quá nhiều yêu cầu cho nhân sự giám sát. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhân sự giám sát phải có kinh nghiệm hoặc hợp đồng đảm nhận vị trí giám sát trong lĩnh vực vệ sinh cho các cơ sở y tế; yêu cầu phải có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học quản lý chất lượng bệnh viện hoặc quản lý bệnh viện. Nhà thầu cho rằng, đây là gói thầu vệ sinh công nghiệp, bệnh viện cần thuê dịch vụ vệ sinh, không phải thuê dịch vụ quản lý bệnh viện, nhân sự của nhà thầu chỉ tham gia công tác vệ sinh và không liên quan đến công tác quản lý của Bệnh viện. Nhà thầu cũng phản ánh, HSMT yêu cầu nhân sự giám sát phải có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về thực hành 5S tại cơ sở y tế; yêu cầu nhân sự giám sát phải có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về Kỹ năng giao tiếp - Quy tắc ứng xử.

Ngoài những yêu cầu giống yêu cầu về nhân sự giám sát, HSMT còn đưa ra các yêu cầu khác cho nhân sự thực hiện công tác vệ sinh như: yêu cầu có ≥ 30 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy. Nhà thầu thấy rằng, đây là gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp, nhân viên chỉ có nghĩa vụ thực hiện vệ sinh, không có nghĩa vụ phải huấn luyện về phòng cháy, chữa cháy; yêu cầu có ≥ 30 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ là yêu cầu rất vô lý khi vệ sinh phòng 4 mổ chỉ chiếm khối lượng công việc rất nhỏ so với tổng khối lượng công việc của Gói thầu. Vì vậy, yêu cầu có ≥ 30 nhân sự/79 nhân sự phải có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ là quá dư thừa so với khối lượng công việc.

Trả lời, giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Ngày 15/3/2024, Bệnh viện Nhi đồng 2 có văn bản trả lời kiến nghị của nhà thầu. Theo đó, về yêu cầu các giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO, Bên mời thầu cho rằng, HSMT đưa ra yêu cầu này là hoàn toàn phù hợp với nội dung, tính chất của Gói thầu khi tham gia thực hiện dịch vụ vệ sinh tại bệnh viện, không hạn chế nhà thầu tham dự.

Về chứng chỉ nhân sự, Bên mời thầu cho rằng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong HSMT là dựa trên quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tế của Bệnh viện Nhi Đồng 2. Yêu cầu về kỹ thuật được nêu trong HSMT đã phát hành không mang tính chỉ định, không gây hạn chế hoặc tạo lợi thế cho bất kì đơn vị nào.

Đối với nhân sự giám sát (có 03 năm kinh nghiệm hoặc tham gia 02 hợp đồng đảm nhận vị trí giám sát trong lĩnh vực vệ sinh cho các cơ sở y tế): Do tính chất đặc thù trong ngành y tế, việc vệ sinh bệnh viện khác với vệ sinh tòa nhà, vệ sinh trường học, trung tâm thương mại. Với vai trò là nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi, bệnh viện phải đảm bảo môi trường sạch sẽ và an toàn để ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn trong bệnh viện. Bệnh viện khám và điều trị cho rất nhiều bệnh nhi sức đề kháng còn chưa nhiều, môi trường bệnh viện phải được đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn nên yêu cầu nhân sự có kinh nghiệm trong lĩnh vực vệ sinh cho các cơ sở y tế. Nếu một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn do lỗi thực hiện công việc vệ sinh cũng là phần lỗi của bệnh viện. Vì vậy, nhân sự giám sát phải am hiểu về môi trường bệnh viện để giám sát kịp thời công việc của người làm vệ sinh.

Đối với nhân sự giám sát (có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học quản lý chất lượng bệnh viện hoặc quản lý bệnh viện do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp): Giám sát là người chịu trách nhiệm điều phối công việc, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thực hiện vệ sinh; quản lý trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất, tài sản. Như vậy, nhân sự giám sát phải am hiểu kiến thức về quản lý chất lượng bệnh viện để hỗ trợ và phối hợp với bệnh viện tốt trong công tác vệ sinh chung của bệnh viện.

Đối với giám sát và nhân viên (có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về Thực hành 5S tại cơ sở y tế do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp), căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế) - tiêu chí A3.2, tiêu chí 5S là một trong các tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm. Do đó, nhân viên vệ sinh làm việc trong bệnh viện cần thiết phải tuân thủ thực hành 5S để đảm bảo hoạt động chung của bệnh viện.

Đối với giám sát và nhân viên (có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về kỹ năng giao tiếp - quy tắc ứng xử do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp), căn cứ Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT) - tiêu chí B2.2, nhân viên bệnh viện phải tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức. Vì vậy, nhân viên vệ sinh làm việc trong bệnh viện cần phải tuân thủ quy tắc ứng xử và có kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, thân nhân và bệnh nhi. Tránh trường hợp thân nhân bệnh nhi phản ánh thái độ của nhân viên vệ sinh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của bệnh viện.

Về yêu cầu có ≥ 30 nhân sự thực hiện vệ sinh có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy còn hiệu lực, theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam phiên bản 2.0 (Ban hành kèm theo Quyết định số 6858/QĐ-BYT) - tiêu chí C1.2, bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ là trách nhiệm của bệnh viện. Nhân viên vệ sinh sử dụng các máy móc, thiết bị dẫn điện trong quá trình dọn dẹp vệ sinh. Thiết bị vệ sinh cháy, nổ có thể ảnh hưởng đến sự vận hành các thiết bị y tế của bệnh viện đang phục vụ trực tiếp cho công tác chăm sóc, điều trị người bệnh và sự an toàn của bệnh nhi. Nếu nhân viên vệ sinh không được tập huấn kiến thức về phòng, chống cháy, nổ có khả năng gây ra cháy, nổ trong quá trình vệ sinh gây nguy hại cho các bệnh nhi hoặc không biết cách xử lý khi xảy ra cháy, nổ trước khi được nhân viên bệnh viện hỗ trợ. Do đó, số lượng đề xuất nhân sự vệ sinh phải có hiểu biết về kiến thức phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng xử lý tạm thời khi có các sự cố cháy, nổ; sử dụng được các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ bản (chiếm 37% trong tổng số 79 nhân sự thực hiện công tác vệ sinh theo yêu cầu HSMT) là phù hợp.

Về yêu cầu có ≥ 30 nhân sự thực hiện vệ sinh có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ do cơ quan, tổ chức được phép đào tạo cấp: Những nơi thực hiện phẫu thuật, thủ thuật trong bệnh viện như phòng khu phẫu thuật và khu vực yêu cầu vô khuẩn (phòng mổ, phòng cấp cứu, phòng hồi sức, phòng thủ thuật...) là những khu vực đặc biệt yêu cầu vệ sinh phải đảm bảo những quy tắc nhất định theo Quyết định số 4290/QĐ-BYT ngày 15/10/2015. Do đó, nhân viên vệ sinh trong các khu vực này phải có kiến thức về phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, kỹ năng vệ sinh môi trường phòng mổ. Yêu cầu có 30 nhân sự có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) đã hoàn thành khóa học, tập huấn về vệ sinh phòng mổ chiếm 37% trong tổng số 79 nhân sự thực hiện công tác vệ sinh theo yêu cầu HSMT là phù hợp.

Kết quả giải quyết kiến nghị/đề nghị làm rõ:

Các nội dung của HSMT đã phát hành không thay đổi.

Chuyên đề