• Hà Giang: Lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án giao thông gần 300 tỷ đồng

    20/09/2021 07:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Hà Giang vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Km160+500, Quốc lộ 4C xã Pả Vi đi mốc 456 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án có tổng mức đầu tư 299,985 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

chuyên đề

Kết nối đầu tư