• Nghiên cứu, đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn 2

    02/09/2020 08:25

    (BĐT) - Về hỗ trợ an sinh xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất gói an sinh xã hội giai đoạn 2 bảo đảm thuận lợi, chặt chẽ.  

chuyên đề

Kết nối đầu tư