#gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng
Từ báo cáo của một số cục thuế địa phương và cơ quan hải quan về các vụ việc vi phạm liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế đã nhận diện và chỉ rõ một số thủ đoạn. Ảnh: Nhã Chi

Siết hoàn thuế giá trị gia tăng rủi ro cao

(BĐT) - Cùng một loại hàng hóa nhưng giá nhập khẩu ở doanh nghiệp (DN) này và giá xuất khẩu ở DN khác có thể chênh lệch đến hơn 50 lần. Đó là một trong những thủ đoạn được các DN “bắt tay” thực hiện để gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước.

Kết nối đầu tư