• Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô sản xuất trong nước

    28/10/2021 17:24

    (BĐT) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Nghị định của Chính phủ về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ - moóc hoặc sơ-mi-rơ-moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Dự thảo), trong đó, điểm dáng chú ý là đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ trong 6 tháng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư