• Giá USD hôm nay 25/5

  25/05/2022 09:01

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD tăng mạnh trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 24/5

  24/05/2022 09:03

  So với ngày hôm qua, giá USD hôm nay 24/5 tiếp tục có sự biến động tại các ngân hàng thương mại.
 • Giá USD hôm nay 23/5

  23/05/2022 09:02

  Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 18/5

  18/05/2022 08:50

  Sáng nay, giá USD biến động trái chiều và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
 • Giá USD hôm nay 17/5

  17/05/2022 08:50

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
 • Giá USD hôm nay 16/5

  16/05/2022 09:13

  Sáng nay, giá USD tăng và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
 • Giá USD hôm nay 13/5

  13/05/2022 08:56

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD tiếp tục tăng trong khi và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.
 • Giá USD hôm nay 12/5

  12/05/2022 08:56

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.
 • Giá USD hôm nay 11/5

  11/05/2022 08:52

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD có xu hướng giảm, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 10/5

  10/05/2022 10:25

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm mạnh.
 • Giá USD hôm nay 9/5

  09/05/2022 09:27

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD ổn định, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.
 • Giá USD hôm nay 4/5

  04/05/2022 09:04

  Sáng nay, giá USD tăng và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
 • Giá USD hôm nay 29/4

  29/04/2022 09:06

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục giảm.
 • Giá USD hôm nay 28/4

  28/04/2022 09:08

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) đồng loạt giảm.
 • Giá USD hôm nay 27/4

  27/04/2022 08:55

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay 27/4, giá USD giữ nguyên, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động trái chiều.
 • Giá USD hôm nay 26/4

  26/04/2022 09:05

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD tiếp tục tăng, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm.
 • Giá USD hôm nay 25/4

  25/04/2022 08:41

  Tại các ngân hàng thương mại, hôm nay, giá USD đồng thuận tăng, trong khi đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm mạnh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư