• Giá USD hôm nay 7/5

  07/05/2021 08:55

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 6/5

  06/05/2021 09:00

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.
 • Giá USD hôm nay 5/5

  05/05/2021 09:20

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 4/5

  04/05/2021 09:57

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 29/4

  29/04/2021 08:57

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
 • Giá USD hôm nay 28/4

  28/04/2021 08:58

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.
 • Giá USD hôm nay 27/4

  27/04/2021 09:06

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD giảm trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng.
 • Giá USD hôm nay 23/4

  23/04/2021 09:35

  Tại các ngân hàng thương mại, giá USD và giá đồng Nhân dân tệ cũng ổn định.
 • Giá USD hôm nay 20/4

  20/04/2021 11:10

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng.
 • Giá USD hôm nay 19/4

  19/04/2021 09:43

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.
 • Giá USD hôm nay 15/4

  15/04/2021 09:13

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 13/4

  13/04/2021 08:50

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 12/4

  12/04/2021 08:57

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 9/4

  09/04/2021 09:46

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 7/4

  07/04/2021 09:01

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD tăng nhẹ và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.
 • Giá USD hôm nay 5/4

  05/04/2021 08:52

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 2/4

  02/04/2021 10:05

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD biến động nhẹ và đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 1/4

  01/04/2021 08:59

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD ổn định và đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.
 • Giá USD hôm nay 31/3

  31/03/2021 09:12

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 30/3

  30/03/2021 09:24

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm.

chuyên đề

Kết nối đầu tư