• Giá USD hôm nay 28/10

  28/10/2020 08:40

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 26/10

  26/10/2020 08:49

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 21/10

  21/10/2020 08:52

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 20/10

  20/10/2020 08:52

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 19/10

  19/10/2020 08:50

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 16/10

  16/10/2020 08:40

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 15/10

  15/10/2020 08:55

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.
 • Giá USD hôm nay 14/10

  14/10/2020 08:35

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá USD giữ ổn định và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.
 • Giá USD hôm nay 13/10

  13/10/2020 08:57

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tiếp tục biến động mạnh.
 • Giá USD hôm nay 12/10

  12/10/2020 08:44

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh.
 • Giá USD hôm nay 9/10

  09/10/2020 08:46

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng giảm nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 8/10

  08/10/2020 09:10

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng ổn định.
 • Giá USD hôm nay 6/10

  06/10/2020 08:50

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) cùng tăng nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 5/10

  05/10/2020 08:49

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) ổn định.
 • Giá USD hôm nay 2/10

  02/10/2020 08:28

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) cùng biến động.
 • Giá USD hôm nay 1/10

  01/10/2020 08:53

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 30/9

  30/09/2020 08:52

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, đồng USD tiếp tục giữ giá, trong khi giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 29/9

  29/09/2020 10:40

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD duy trì ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 28/9

  28/09/2020 08:45

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay, giá đồng USD tiếp tục ổn định, giá đồng Nhân dân tệ (NDT) biến động nhẹ.
 • Giá USD hôm nay 25/9

  25/09/2020 09:47

  Tại các ngân hàng thương mại, sáng nay giá USD biến động nhẹ và giá đồng Nhân dân tệ (NDT) giảm nhẹ.

chuyên đề

Kết nối đầu tư