#Galaxy Pay
Ảnh minh họa: Internet

Những "tay chơi" mới trên thị trường ví điện tử

(BĐT) - Tính từ tháng 6/2021 đến nay đã có thêm 5 doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng, gồm: Công ty TNHH Galaxy Pay, Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Cititek, Công ty CP Thanh toán Trực tuyến Toàn cầu, Công ty CP Tập đoàn Công nghệ HTP, Công ty CP Thanh toán NEO (NEO Pay).