• Cổ phần Forexco hút khách tham gia đấu giá

    28/03/2017 10:00

    (BĐT) - Công ty CP Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam (Forexco, mã chứng khoán FRC) đang quản lý gần 1.400 ha rừng trồng tại Quảng Nam, Đà Nẵng cùng với 4 xí nghiệp sản xuất gỗ xuất khẩu. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư