• Ngân hàng ép khách hàng mua bảo hiểm, Bộ Tài chính nói gì?

    03/12/2021 08:50

    (BĐT) - Sau yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đại lý bảo hiểm, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động phân phối bảo hiểm qua ngân hàng.

chuyên đề

Kết nối đầu tư