• Trường Thành trúng gói thầu xây đường song hành với đường Võ Văn Kiệt (TP.HCM)

    12/05/2021 08:00

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trường Thành vừa được phê duyệt trúng Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Xây dựng đường song hành đường Võ Văn Kiệt (bên phải, kết nối từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Pasteur), Quận 1, TP.HCM, với giá 61,694 tỷ đồng, giảm 0,4% sau đấu thầu (giá gói thầu là 61,947 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 240 ngày.

chuyên đề

Kết nối đầu tư