#đường trục phát triển kinh tế
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hà Nội đầu tư hơn 715 tỷ đồng xây dựng đường trục phát triển kinh tế

(BĐT) - UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) vừa có quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn chuẩn bị đầu tư) Dự án Xây dựng đường trục phát triển kinh tế xã hội Bắc - Nam đoạn qua huyện Thạch Thất (giai đoạn 1 từ Km14+200 đến Km18+500) với tổng mức đầu tư 715,418 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội.

Kết nối đầu tư