• Đồng Nai đầu tư gần 600 tỷ nâng cấp Đường tỉnh 763

    02/11/2020 08:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nâng cấp đường ĐT.763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến) huyện Xuân Lộc và huyện Định Quán với tổng mức đầu tư 599,964 tỷ đồng, sử dụng ngân sách tỉnh Đồng Nai.

chuyên đề

Kết nối đầu tư