• Đầu tư hơn 919 tỷ đồng mở rộng đường ở huyện Phú Quốc, Kiên Giang

    16/12/2021 07:21

    (BĐT) - Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang vừa thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông - Cửa Cạn - Gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam - Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang với tổng mức đầu tư 919,627 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh Kiên Giang.

chuyên đề

Kết nối đầu tư