#Dược Sài Gòn
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhiều nhà thầu vi phạm đấu thầu thuốc

(BĐT) - Trong thời gian gần đây, một số địa phương đã có báo cáo về tình hình nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu, cung ứng thuốc trên địa bàn. Tuy nhiên, sau đó không lâu, một số chủ đầu tư lại xin thu hồi quyết định xử lý vi phạm này.

Kết nối đầu tư