#Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội
Một số nhà thầu tham dự cả 3 gói thầu như: Công ty CP Dược liệu Trung ương 2, Công ty CP Dược phẩm SAVI, Công ty CP Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội… Ảnh: Bích Thủy

Mua thuốc tập trung cấp quốc gia: Chọn xong nhà thầu trước ngày 15/7?

(BĐT) - Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia thuộc Bộ Y tế vừa mở hồ sơ đề xuất tài chính của 3 gói thầu mua thuốc tập trung cấp quốc gia thuộc Dự toán Cung cấp thuốc giai đoạn 2022 - 2023 với tổng dự toán 9.189 tỷ đồng. Đây là những gói thầu được khởi động từ tháng 10/2021, phải gia hạn thời điểm đóng thầu tới 6 lần.

Kết nối đầu tư