#Dự thảo Quy hoạch điện VIII
Nhu cầu vốn đầu tư cho mạng lưới truyền tải điện trong thời gian tới rất lớn. Ảnh: Lê Tiên

Giảm áp lực đầu tư lưới truyền tải điện

(BĐT) - Gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế pháp lý nhằm thu hút tư nhân tham gia đầu tư mạng lưới truyền tải điện đã cơ bản được thể hiện tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật vừa được Quốc hội thông qua. Với cơ sở pháp lý này, nhiều chuyên gia kinh tế và năng lượng cho rằng, cánh cửa cho tư nhân đầu tư vào truyền tải điện được rộng mở, giảm áp lực cho ngân sách nhà nước, song cần tính toán thận trọng, chắc chắn, có sự kiểm soát, điều tiết của Nhà nước.
Cần ưu tiên chính sách để tạo ra hệ sinh thái cho phát triển năng lượng tái tạo bền vững với giá thành ngày càng cạnh tranh. Ảnh: Bùi Văn Thịnh

Dự thảo Quy hoạch điện VIII cập nhật: Tăng điện than, giảm năng lượng tái tạo

(BĐT) - Dự thảo Quy hoạch Điện VIII cập nhật vừa được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến sau khi đã thực hiện rà soát lại theo yêu cầu tại kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Đã có ý kiến cho rằng, bản Dự thảo có những bước lùi khi tăng thêm điện than và giảm năng lượng tái tạo.