#dự báo tăng trưởng
Ảnh minh họa: Internet

HSBC nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9%

(BĐT) - Bộ phận Nghiên cứu toàn cầu HSBC vừa công bố Báo cáo Vietnam At A Glance tháng 7/2022 với dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2022 lên 6,9% (trước đây là 6,6%), đồng thời hạ dự báo tăng trưởng 2023 xuống 6,3% (từ mức 6,7%)
Ảnh minh họa: Internet

CIEM dự báo tăng trưởng năm 2021 có thể đạt 6,2%

(BĐT) - Tại Hội thảo trực tuyến “Kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2021: Cải cách để phục hồi tăng trưởng bền vững” diễn ra ngày 15/7, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã cập nhật kết quả dự báo cho nền kinh tế Việt Nam trong năm 2021 theo hai kịch bản.