• Đầu tư 386 tỷ đồng xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài ở Hà Tĩnh

    06/12/2021 08:28

    (BĐT) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án Xây dựng đường Hàm Nghi kéo dài với tổng mức đầu tư 386 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và chủ đầu tư huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

chuyên đề

Kết nối đầu tư