• Gói thầu hơn 59,5 tỷ đồng tại huyện Mường Tè (Lai Châu): HSMT thiếu bản vẽ thiết kế

    12/07/2021 14:00

    (BĐT) - Gói thầu số 16 Xây lắp công trình thuộc Dự án Sắp xếp ổn định dân cư 2 xã Tà Tổng và Mù Cả, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu có giá 59,5 tỷ đồng do Ban Quản lý công trình dự án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè mời thầu sắp đến thời điểm đóng/mở thầu. Tuy nhiên, hồ sơ thiết kế vẫn không được công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

chuyên đề

Kết nối đầu tư