• Nhân rộng dự án PPP lĩnh vực môi trường

    23/11/2021 10:00

    (BĐT) - Theo thống kê của Bộ Xây dựng, đến nay đã có 18 dự án cấp, thoát nước, môi trường với tổng mức đầu tư 21.716 tỷ đồng được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). So với lĩnh vực khác, đây là con số không nhỏ, cho thấy sức hấp dẫn của dự án môi trường đối với nhà đầu tư. Làm thế nào để ngày càng nhiều nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này?

chuyên đề

Kết nối đầu tư