• Lãng phí lớn từ đầu tư tràn lan... đường sắt

    31/03/2017 14:00

    (BĐT) - Hai dự án ngành đường sắt có quy mô hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ đồng được gối đầu đầu tư. Tuy nhiên, do bị trùng lặp hạng mục đầu tư nên nếu theo đúng kế hoạch, có 1 dự án mới sử dụng được 1 năm thì đã phải dỡ bỏ để lấy mặt bằng thi công dự án còn lại.

chuyên đề

Kết nối đầu tư