• Gói thầu xây lắp tại Bệnh viện Trưng Vương: Nhiều tiêu chí lạ và lạc hậu

    14/07/2021 14:00

    (BĐT) - Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu Thi công xây lắp Khối nhà A, các hạng mục còn lại và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khối nhà A Bệnh viện Trưng Vương. Đây là gói thầu lớn, sử dụng nguồn vốn ngân sách TP.HCM, vốn vay kích cầu. Tuy nhiên, HSMT ngay sau khi phát hành đã bị một số nhà thầu cho rằng có một số nội dung chưa phù hợp với quy định.

chuyên đề

Kết nối đầu tư