#Dự án Khắc phục sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành
Gói thầu Xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (giai đoạn 1) được chỉ định với giá 58.086.515.000 đồng. Ảnh minh họa: TD

Công trình xử lý sạt lở trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp: Nhà thầu Nhân Bình vẫn đang khắc phục sự cố

(BĐT) - Công trình xử lý sạt lở khẩn cấp trên địa bàn xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đoạn do Công ty CP Nhân Bình thi công xảy ra sự cố đến nay vẫn đang phải khắc phục, làm giảm hiệu quả của dự án. Theo dữ liệu tổng hợp, Nhân Bình trúng thầu với tổng giá trị hơn 101,8 tỷ đồng nhằm khắc phục tình trạng sạt lở trên địa bàn xã Bình Thành. 

Kết nối đầu tư