• Rộ tình trạng hồ sơ mời thầu công khai “nửa vời”

    29/09/2020 10:00

    (BĐT) - Thời gian gần đây, Báo Đấu thầu nhận được nhiều thông tin phản ánh về tình trạng bên mời thầu đăng tải hồ sơ mời thầu (HSMT) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không đầy đủ, bỏ sót những nội dung quan trọng của HSMT. Trong đó, phổ biến nhất là tình trạng công khai HSMT thiếu thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC).

chuyên đề

Kết nối đầu tư